Pojačane strane dušeka omogućavaju veću izdrživost.Preporučuje se osobama sa većom težinom, kao preventiva od mogućih problema sa kičmom.

Tags: