Kombinacija materijala omogućava idealan odmor i opuštanje.Silikonizirana vlakna omogućavaju optimalnu razmenu temperature uzmeđu tela i dušeka.

Tags: